Selecció d'Idioma

.
.

Enllaços d'Interés

.

.

.

Avis Legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per AUTO GELIDA, S.L. amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.autogelida.com, està registrat a favor de AUTO GELIDA, S.L. , amb NIF B-63711535 i amb el domicili social a GELIDA (Alt Penedès) C/ Torrent de Sant Miquel nº 55. Telèfon de contacte: 93 779 26 00 i adreça de correu electrònic autogelida@autogelida.com.

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de AUTO GELIDA, S.L. , corresponent-li l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de AUTO GELIDA, S.L.. Igualment, tots los noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus continguts en aquesta pàgina web estan protegits per els seus respectius copyrights.

3. Contingut de la web i enllaços. L'usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. L'accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El fet d'accedir als continguts d'aquesta web NO implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre AUTO GELIDA S.L. i l'usuari.
AUTO GELIDA, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es pugui realitzar dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. AUTO GELIDA, S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.autogelida.com. La existència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que AUTO GELIDA, S.L. tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Intercanvi o difusió d'informació. AUTO GELIDA, S.L. declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fá responsable de l'ús que els menors puguin fer d'ella en cas que els continguts a que es pugui accedir puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web. AUTO GELIDA, S.L. es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics. AUTO GELIDA, S.L. no assumeim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del nostre control.
AUTO GELIDA, S.L. no garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitzem dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.
També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan aquestes procedieixin de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l'usuari. Quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a AUTO GELIDA, S.L. al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats per les quals ha estat creada: Informació i Assesorament.
AUTO GELIDA, S.L., incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. AUTO GELIDA, S.L. no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça postal o a la de correu electrònic.
Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.
Els usuaris de la nostra pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

 

 

 

 

 

 

 

 

    .

    MEDI AMBIENT: AUTO GELIDA,S.L. es una empresa compromesa plenament amb el medi ambient i cumpleix amb tota la legislació ambiental vigent, gestionant els residus resultants de la seva activitat, per tal de que siguin tratacts adequadament, efectuant el reciclatje de cada peça i evitant així qualsevol vassamet de residus, ja siguin lìquids o sòlids que siguin contaminants per el medi ambient.